Diploma's

NLeducatie heeft van het Ministerie van Onderwijs een diploma-erkenning ontvangen op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). 
De diploma-erkenning is uitgegeven voor de volgende opleidingen:

  • Nederlandse taal, alfabetisering 1F
  • Rekenen, alfabetisering 1F
  • Nederlandse taal, ingang beroepsonderwijs 2F
  • Nederlands als Tweede Taal niveau A1 & A2
  • Nederlands als Tweede Taal, niveau alfabetisering A,B,C
  • Rekenen, ingang beroepsonderwijs 2F
  • Regio Utrecht: 030 - 30 31 234
  • Regio Leiden: 071 - 20 48 634
  • Regio Rotterdam: 010 - 30 33 214

NLeducatie is actief in de volgende gemeentes: