Opdrachtgevers

Laaggeletterdheid is een verborgen probleem. Ondanks de aandacht die er al jaren voor dit onderwerp is, blijft het lastig de doelgroep te bereiken. Goed kunnen lezen en schrijven is een belangrijke randvoorwaarde om je werk goed te kunnen doen.

Daarom kiest NLeducatie ervoor om samen met gemeenten en werkgevers in de regio op te trekken om laaggeletterdheid aan te pakken. Door goede voorlichting en informatievoorziening aan werkgevers en doorverwijzers in het sociale domein zijn wij in staat de doelgroep te vinden en ze een passende en veilige leeromgeving te bieden. Werkgevers zijn zich steeds meer bewust van hun rol en taak medewerkers te scholen. NLeducatie verzorgt de werving en voorlichting aan werkgevers in de regio en zoekt de samenwerking met wijk- en buurtteams in de gemeentes.

  • Regio Utrecht: 030 - 30 31 234
  • Regio Leiden: 071 - 20 48 634
  • Regio Rotterdam: 010 - 30 33 214

NLeducatie is actief in de volgende gemeentes: